Narrow your search

Library

KU Leuven (420)

KBR (236)

UAntwerpen (204)

UGent (188)

UCLL (180)

Groot Seminarie Brugge (143)

UCL (124)

EHC (118)

TPC (114)

VUB (97)

More...

Resource type

book (643)

periodical (9)

dissertation (7)

object (4)

digital (2)

More...

Language

Dutch (347)

English (147)

French (110)

German (43)

Undetermined (5)

More...

Year
From To Submit

2019 (17)

2018 (8)

2017 (8)

2016 (11)

2015 (9)

More...
Listing 1 - 10 of 658 << page
of 66
>>
Sort by

Book
Code de morale internationale : nouvelle synthèse.
Author:
Year: 1948 Publisher: Bruxelles : Erasme,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Sociale ethiek.


Book
De verruwing voorbij : over de kwetsbaarheid van alle leven
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789058262882 Year: 2004 Publisher: Leuven : Davidsfonds,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het lijkt wel alsof onze samenleving vandaag getroffen wordt door een sterke golf van geweld. Niet alleen door het grote geweld zoals oorlog, genocide, kindsoldaten, terrorisme, vrouwenhandel en criminaliteit, maar ook door het kleine geweld in het dagdagelijks leven, zoals uitingen van achteloosheid, intimidatie, ruwheid en grofheid. Soms gaat het zelfs om vormen van bijna-niet-geweld in het gezin, de school, op straat, in trein, tram en bus, in het verkeer enz. In deze bundel, een cahier uit de reeks vredestheologie van Pax Christi/Vlaanderen, gaan enkele eminente auteurs op zoek naar de oorzaken van de huidige verruwing en naar wat er kan gedaan worden om wegen te vinden om die problematiek te overstijgen.

Keywords

Sociale ethiek.


Book
Handboek van internationale moraal
Author:
Year: 1939 Publisher: Antwerpen : Standaard,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Sociale ethiek.


Book
Volksfilm over geluk
Author:
Year: 1937 Publisher: Averbode : Goede Pers,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Sociale ethiek.


Book
Zo maakt U vrienden en goede relaties
Author:
Year: 1940 Publisher: Den Haag : Maandblad Succes,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Sociale ethiek.


Book
Welopgevoed en modern : voor studeerende meisjes
Author:
Year: 1940 Publisher: Brugge : Beyaert,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Sociale ethiek.


Book
Autonomie : een essay over het vervulde leven
Authors: ---
ISBN: 9789024419197 Year: 2018 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wanneer en in hoeverre zijn wij autonoom in ons handelen en de wijze waarop wij leven? Autonomie, het eerste werk van Beate Rössler dat in het Nederlands wordt uitgegeven, is een onderzoek naar ‘het vervulde leven’. We vinden het vanzelfsprekend dat we autonoom beslissingen nemen en een door onszelf bepaald leven leiden. We denken dat een leven waar we belangrijke beslissingen tegen onze wil in moeten nemen niet geslaagd kan zijn. Toch bepalen we veel dingen in ons leven niet zelf. Dat geldt bijvoorbeeld voor veel sociale relaties, maar ook voor situaties waarin we niet precies weten wat we willen. De alledaagse ervaring laat ons zien dat we wel autonoom willen zijn, maar dat het vaak niet lukt.Beate Rössler stelt dat we doorgaans uitgaan van een te abstracte opvatting van het begrip autonomie. In dit belangrijke boek onderzoekt ze hoe het in het alledaagse leven mogelijk is om een autonoom en vervuld leven te leiden. In gesprek met filosofen en literaire auteurs als Jane Austen en Franz Kafka komt Rössler tot een wezenlijk nieuwe doordenking van wat autonomie is. Uiteindelijk leidt de vraag naar autonomie tot een van de belangrijkste vragen die we kunnen stellen: wanneer kun je spreken van een vervuld of geslaagd leven?


Book
Pluralisme en verdraagzaamheid
Authors: ---
Year: 1966 Publisher: Antwerpen : Nederlandsche Boekhandel,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Man, moral and society : a psycho-analytical study
Author:
Year: 1955 Publisher: Harmondsworth : Penguin Books,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kleine handleiding over wellevendheid en recepten voor feestdagen.
Publisher: Antwerpen : Liebig,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 658 << page
of 66
>>
Sort by