Listing 1 - 10 of 61 << page
of 7
>>
Sort by

Book
De ziekte van Alzheimer : oorzaken, symptomen onderzoek en behandeling : een gids bestemd voor familieleden, verzorg(st)ers, zelfhulpgroepen en iedereen, die meer wil weten over dit zich steeds meer vertonende ziektebeeld.
Author:
ISBN: 9060304896 Year: 1991 Publisher: Amsterdam De Driehoek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De ziekte van Aizheimer, is een, wat zijn oorzaken betreft, nog grotendeels onopgehelderde aandoening. Eenvoudig gezegd betreft zij een geleidelijk in gebreke blijven van de hersenen, waarbij niet de vitale centra voor ademhaling en bloedsomloop worden aangetast, maar de geestelijke functies. De ziekte van Alzheimer leidt tot een toenemende ontregeling van het herinneringsvermogen alsook tot een verarming aan ideeën, gedachten en begrip en stoornissen van bij voorbeeld spraak- en oriënteringsvermogen. Zij is de belangrijkste vorm van seniele dementie (geheugenverlies op latere leeftijd).Over de hele wereld is de ziekte van Alzheimer de laatste jaren in betekenis toegenomen, vooral als gevolg van de al tientallen jaren hoger wordende gemiddelde leeftijd in de westerse landen. Zij manifesteert zich immers met name op latere leeftijd. Soms wordt daarom ook al gesproken van een 'stille epidemie'of zelfs van 'de ziekte van de eeuw'.Omtrent de ziekte van Alzheimer behandelt dit boek vragen als:Wat is bekend over oorzaken van de ziekte van Alzheimer?Waarin wijkt zij af van het normale ouder worden van de hersenen?Welke behandelingsmogelijkheden zijn er tegenwoordig?Wat kan men zelf doen?Hoe zou de verpleging en verzorging moeten zijn?Welke problemen doen zich voor met betrekking tot de rechtspositie bij de Alzheimer-patiënt?De ziekte van Alzheimer wil op deze wijze een beter begrip en een positieve benadering mogelijk maken van de zware belasting, die het verlies van geestelijke vermogens voor alle betrokkenen inhoudt.

The golden age of medical science and the dark age of healthcare delivery : reflections on the practice and art of the medicine.
Author:
ISBN: 0914783904 Year: 2000 Publisher: Philadelphia Charles Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Described as one of the foremost medical editorialists of our time, Sylvan Wcinberg, MD has authored this collection of highly acclaimed essays about the current state of modern American healthcare -- a paradoxical combination of the best and the worst -- hence the title, The Golden Age of Medical Science and the Dark Age of Healthcare Delivery. The last decades of the 20th century have seen spectacular progress in the science of medicine. In the field of cardiology, heart attacks that meant certain death only a short time ago can now be treated, enabling people to live active lives for many years. New discoveries in molecular biology and genetics will soon allow us to diagnose and treat patients in ways that only yesterday were the stuff of science fiction. However, paralleling these brilliant advances, there has been an equally dramatic deterioration in the delivery of healthcare to millions of Americans, caused in large part by the advent of the managed care health insurance industry.In an effort to control rising healthcare costs, the managed care-insurance complex has imposed harsh measures on hospitals, doctors, patients and university medical centers. The results have had a depressing and chilling effect on every aspect of American healthcare. Doctor's autonomy in making medical decisions has been abrogated. Doctor-patient relationships have been shattered. Many patients have lost access to specialists and to the doctors of their choice. Nursing and ancillary staffs and the length of hospital stays have been reduced, often to the detriment of patient care. Relationships between doctors and hospitals have become adversarial.These are the highly charged issues that SylvanWeinberg addresses in this important new addition to the medical literature and to the public dialogue. With his unique ability to cut to the core and frame critical questions, Dr. Weinberg-blends discussions of contemporary medical progress with incisive commentaries on the philosophic, political and socioeconomic forces that have changed not only medical practice, education and research but how every person in this country receives medical care.This new book will be important reading for doctors, patients, medical educators, hospital administrators, health insurance executives and everyone else who is concerned with bringing medical science and patient care into balance in the 21st century.


Book
La santé.
Authors: ---
ISBN: 2130469078 Year: 1995 Volume: 2960 Publisher: Paris PUF,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ce livre se propose de fournir aux lecteurs les clés pour comprendre le mot santé, l'idée de santé, les soins, la prévention, la santé publique et la protection sociale. Une approche médicale des questions de santé peut aider le lecteur à mieux appréhender le risque de maladie, les notions de sain et de malade.


Book
De gewoonte doorbroken : veranderen van medisch handelen.
Author:
ISBN: 9023231155 Year: 1999 Publisher: Assen Van Gorcum,


Book
L'éthique dans les soins : de la théorie à la pratique.
Authors: ---
ISBN: 2853852067 Year: 1998 Publisher: Thoiry Heures de France,


Book
De standaardmens voorbij : over zorg, verzorgingstaat en burgerschap.
Authors: ---
ISBN: 9035220870 Year: 1999 Publisher: Maarssen Elsevier,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De standaardmens is gezond en heeft een baan. Dit beleidsadagium is meer en meer de norm geworden. Voldoe je daar niet aan, dan heb je een probleem, of beter, dan ben je een probleem. Maar hoe zit het dan met de sociale positie van werklozen, van mensen die geen betaalde baan hebben, die over te weinig talenten beschikken of die door een chronische ziekte of handicap geen betaalde arbeid kunnen verrichten? Binnen een samenleving die zo is ingericht alsof al haar leden standaardmensen zijn ben je al gauw ongewoon of zelfs een tweederangsburger. Dit boek gaat over de vraag of we ons wel bewust zijn van welke normen we hanteren. Kunnen we eigenlijk niet beter van uitgaan dat iedereen ertoe doen en recht heeft op een menswaardig bestaan, en op respect. Binnen een humane samenleving moet iedereen onder eigen regie, en dus ook met het recht op verschil, een bestaan als volwaardig medeburger kunnen ontwikkelen. In 'De standaardmens voorbij' volgt de lezer de auteur bij zijn zoeken naar een sociale theorie over een humane samenleving. Met voortdurend de positie voor ogen van diegenen die op zorg en ondersteuning zijn aangewezen. Wat betekent die afhankelijkheid en hoe behoud je je zelfrespect? Wat is er nodig om de regie over je eigen bestaan vast te houden, om niet te worden gereduceerd tot zorgobject? En dan ook nog in jezelf te blijven geloven. Daar ligt de kern van empowerment en emancipatie, met als doel een gevarieerde samenleving, waarin iedereen ertoe doet.


Book

Book
La douleur et la souffrance.
Authors: ---
ISBN: 2204068764 Year: 2002 Publisher: Paris Cerf,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Face aux assauts ou à la présence lancinante de la douleur, le mot d'ordre est aujourd'hui de la combattre par tous les moyens, et ils sont de plus en plus efficaces. Cette lutte n'accepte plus les renoncements et les défaillances. Elle refuse plus encore quelque justification que ce soit qui prétendrait donner un " sens " à la souffrance, comme si une telle quête ne faisait que démobiliser patients et soignants, qu'encourager le fatalisme ou, pire encore, le masochisme. Prenant au sérieux ces défis, des hommes et des femmes qui travaillent comme médecins, infirmiers, psychothérapeutes, philosophes, théologiens, ont confronté leurs pratiques et leurs questions lors d'un colloque interdisciplinaire, tenu en 1999 à l'Université catholique de Lyon conjointement par le Centre de bioéthique et la Faculté de théologie. Cet ouvrage contient l'ensemble des interventions qui ont apporté des expériences de praticiens et des réflexions plus théoriques. Elles se croisent sur le questionnement suivant : si on refuse le postulat utopique que seule une existence enfin libérée de toute forme de douleur serait vraiment et pleinement humaine, que pouvons-nous construire sur la conviction que la vie doit être vécue telle qu'elle se donne à chacun, en combattant contre les causes de la douleur et en résistant aux effets mortifères du souffrir ? Ces approches plurielles ne cherchent donc pas à donner la réponse à la question du sens de la souffrance. Elles invitent plutôt les sujets en relation les uns avec les autres à s'ouvrir, y compris à travers l'épreuve, à la vérité de ce qu'est vivre pour les humains.


Book
Hulpverlening aan zorgende familieleden.
Author:
ISBN: 9053520805 Year: 1995 Publisher: Amsterdam Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Onze samenleving is zorgzamer dan ooit. Nog nooit werd door zoveel mensen aan hulpbehoevende familieleden zorg geboden; deze informele vorm van zorg (de zogenaamde mantelzorg) is momenteel vele malen groter dan de hulp van professionele hulpverleners. De hulpverlening aan familieleden is vaak veeleisend. Voor veel mantelzorgers wordt de zorg in de loop van de tijd zo zwaar dat men zelf klachten krijgt en hulp nodig heeft. Dit boek schetst de problemen en zorgen waarmee veel mantelzorgers worstelen. Het bevat aanwijzingen voor de professionele hulpverlening voor een tijdige signalering van hun behoeften. Het reikt bovendien methoden aan om mantelzorgers, die in de problemen dreigen te raken, deskundig te helpen. Het boek is bestemd voor huisartsen, (wijk)verpleegkunigen, gezinsverzorgenden, maatschappelijk werkenden, psychologen, pastoraal werkers en andere hulpverleners die in hun werk in contact komen met mantelzorgers.

Listing 1 - 10 of 61 << page
of 7
>>
Sort by