Listing 1 - 10 of 343 << page
of 35
>>
Sort by

Book
Doodgewoon...? Terminale zorg als taak van de ziekenverzorgende : uitvoering, beleving, voorwaarden
Author:
Year: 1983 Publisher: Lochem De Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

terminale zorgen


Book
Palliative care nursing : Quyality care to the end of life
Authors: --- ---
Year: 2015 Publisher: New York Springer Publishing Company

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Mantelzorg in de palliatief terminale fase : aanbevelingen voor ondersteuning van mantelzorgers
Author:
ISBN: 9789059314207 Year: 2006 Publisher: Den Haag Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

59314207


Book
De 'pijnpen' voor doorbraakpijn bij kanker - een veelbelovende behandeling.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Symptomen, problemen en ziekten van terminaal zieke verpleeghuispatiënten.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Palliative care.
Author:
Year: 2006 Publisher: Edinburgh Elsevier Churchill Livingstone,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zorg rondom het levenseinde
Author:
ISBN: 9789043516549 Year: 2010 Publisher: Kampen Kok

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zorg rondom het levenseinde is ontstaan als cursusboek voor personeel van christelijke verzorgingshuizen, maar is nu ook geschikt gemaakt voor individueel gebruik. Het geeft concrete handvatten voor het afstemmen op de noden en behoeften van stervenden, medisch, psychologisch en geestelijk. Ook vragen van verzorgers rond palliatieve sedatie en euthanasie, en het belang van zelfreflectie komen aan bod. Hoe kun je open blijven staan voor stervenden, zonder er zelf aan onderdoor te gaan?


Book
Case studie in palliative and end-of-life care
Author:
ISBN: 9780470958254 Year: 2012 Publisher: Wiley Blackwell

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Case Studies in Palliative and End-of-Life Care uses a case-based approach to provide students and practitioners with an important learning tool to improve critical thinking skills and encourage discussion toward improving experiences for patients and their families.The book is organized into three sections covering subjects related to communication, symptom management, and family care. Each case is presented in a consistent, logical format for ease of use, highlighting key evidence-based concepts including the case history, care setting, diagnosis and prognosis, assessment, treatment considerations, and family support.


Dissertation
Aanbevelingen voor thuisverpleegkundigen bij de zorg voor palliatieve en terminale patiënten die lijden aan diabetes mellitus
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Probleemstelling: diabetes en kanker zijn ziekten die frequent voorkomen in Vlaanderen. De combinatie van beide ziekten daarentegen, komt niet zo vaak voor. De comorbiditeit is complex en bevat veel onduidelijkheden met betrekking tot de diabetesbehandeling. Aangezien palliatieve en terminale patiënten hun laatste levensfase vaak thuis doorbrengen, moeten de thuisverpleegkundigen adequaat weten om te gaan met de wisselwerking van deze twee ziekten. Hieromtrent bestaan nog maar weinig richtlijnen en de aanpak van diabetes mellitus bij terminale kankerpatiënten is onduidelijk. Methode:een literatuurstudie Resultaten: vanuit de literatuurstudie kan geen duidelijk antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag. De wisselwerking tussen beide ziekten wordt wel weergegeven. Zo heeft prednison® de eigenschap om de glycemiewaarden te doen stijgen. Patiënten die metformine® gebruiken, hebben 25 tot 50% minder kans op sterfte door kanker. Ook kunnen geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van pancreaskanker, diabetes veroorzaken of bestaande diabetes verergeren. Door middel van verschillende wetenschappelijke bronnen werden uiteindelijk vier flowcharts opgemaakt. Deze flowcharts handelen over het toe te passen beleid bij palliatieve en terminale patiënten met diabetes mellitus. Ze kunnen de thuisverpleegkundigen een houvast bieden, maar uiteindelijk neemt de behandelende arts steeds de finale beslissing. Conclusie: voor een effectieve en adequate diabetesmanaging in de terminale levensfase moeten de wensen, waarden en normen van de patiënt in acht worden genomen. Het leven van de palliatieve en terminale patiënt moet zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak positief beïnvloed worden. Om optimale zorg te kunnen bieden moet de familie geïnformeerd en betrokken worden bij deze laatste levensfase. Ook is het belangrijk dat er continue zorg wordt verleend en dit door verschillende zorgverstrekkers. Een dagelijks bezoek aan de terminale patiënt van zowel de verpleegkundige als de huisarts is hier noodzakelijk. Deze twee zorgverleners werken nauw samen om het comfort van de terminale patiënt zo hoog mogelijk te houden.


Book
Eenzaam sterven? Communicatie in de palliatieve zorg
Authors: ---
Year: 2004 Publisher: Leuven Davidsfonds,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 343 << page
of 35
>>
Sort by