Listing 1 - 10 of 275 << page
of 28
>>
Sort by

Book
Een orgaan schenken kan een leven redden
Year: 2004 Publisher: Averbode s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
CHIRURGENWERK - Transplantaties
Authors: ---

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

-een overzicht van organen die kunnen getransplanteerd worden -hoornvliestransplantatie -het "oogsten" van organen --- wegname bij een hersendode donor en verdeling van de organen via EUROTRANSPLANT -een harttransplantatie : vergelijking van zieke hart met donorhart beeld van de operatie interview met patient -longtransplantatie : het aansluiten van een nieuwe long

Keywords

chirurgie --- transplantaties


Video
EUROTRANSPLANT
Author:
Year: 1987

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

-Film van Eurotransplant, waarin de activiteiten van deze organisatie uitgelegd worden -Het verhaal van een aantal patienten die kunnen geholpen worden met de organen van een verkeersslachtoffer -Organisatie van het transport

Keywords

chirurgie --- transplantaties


Dissertation
Wat zijn de stressfactoren bij post-transplantatie patiënten : explorerend onderzoek
Authors: ---
Year: 2014 Publisher: Heverlee Sociale School Heverlee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Transplantaties --- Theses


Dissertation
Tewerkstelling na hart-, long-, lever- en niertransplantatie : welke rol kan sociaal werk hierin spelen in het ziekenhuis?
Authors: ---
Year: 2016 Publisher: Heverlee Sociale School Heverlee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze scriptie gaat over tewerkstelling na hart-, long-, lever- en niertransplantatie en de rol die sociaal werk hierin kan spelen in het ziekenhuis.Eerst is er een literatuurstudie gedaan over orgaantransplantatie, het belang van werken in iemands leven en een onderzoek van het UZ Leuven over werkhervatting na transplantatie, uitgevoerd in 2008. Vervolgens worden twee methoden toegelicht die een sociaal werker kan hanteren om met transplantatiepatiënten te werken rond hun ideeën over werkhervatting, de cognitieve methode en de casemanagementmethode. Tenslotte ben ik nagegaan welke tewerkstellingsmaatregelen er zijn waarvan transplantatiepatiënten gebruik kunnen maken.Voor mijn onderzoek zijn er expertinterviews afgenomen van sociaal werkers die in UZ Leuven werken met hart-, long-, lever- en niertransplantatiepatiënten. Hierbij werd gewerkt met een semigestructureerde vragenlijst. Het doel van dit onderzoek was te vernemen welke factoren tewerkstelling na transplantatie beïnvloeden, wat de rol van een sociaal werker in het ziekenhuis hierin is en of er in de werking van de verschillende sociaal werkers in UZ Leuven verschillen of gelijkenissen terug te vinden zijn.Een eerste conclusie is dat transplantatiepatiënten na transplantatie meestal een relatief normaal leven kunnen lijden. Een andere belangrijke conclusie is dat een sociaal werker in het ziekenhuis een erg grote rol kan spelen in het begeleiden van transplantatiepatiënten naar werk.

Keywords

transplantaties --- Theses


Video
Allogene transplantatie van perifere stamcellen
Publisher: Brussel Firma AMGN Brussel,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Video bedoeld ter informatie van patiënten bij behandeling vanLeukemie, lymfomen, myelomen. Leerrijke en duidelijke uiteenzetting over de transplantatie van stamcellen van gezonde personen. Nieuwe technieken i.v.m. haematologische groeifactoren en transplantatie van stamcellen uit perifeer bloed. Verschillende stappen in de behandeling: - Hoe komen stamcellen in het bloed? - Hoe worden stamcellen verzameld? - Hoe verloopt de transplantatie van stamcellen?


Book
Donorcodicil.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Orgaan- en weefseldonatie.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Donor protocol : organen voor transplantatie
Author:
Year: 1984 Publisher: Antwerpen Transplantatiecentrum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethische vragen met betrekking tot weefsel- en orgaantransplantaties.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 275 << page
of 28
>>
Sort by