Listing 1 - 10 of 115 << page
of 12
>>
Sort by

Object
Verwondering over onze leer-kracht, bewondering voor onze leer-kracht.
Year: 2010 Publisher: Hilversum : AB3 Management, Training en Projecten,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
VOET@2010 : nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs
Authors: --- --- ---
Year: 2009 Publisher: Brussel Ministerie van Onderwijs en Vorming

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
VOET@2010 : nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs
Authors: --- --- ---
Year: 2009 Publisher: Brussel Ministerie van Onderwijs en Vorming

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Voet @ 2010 : nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2009 Publisher: Brussel Ministerie van Onderwijs en Vorming,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Op 1 september 2010 worden de nieuwe, geactualiseerde vakoverschrijdende eindtermen (VOET) voor het secundair onderwijs van kracht. Eindtermen beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen en welke houdingen van hen worden verwacht. In deze publicatie vindt u naast de vakoverschrijdende eindtermen, de nodige informatie over het wat, hoe en waarom. (Bron: www.ond.vlaanderen.be)


Dissertation
Integratie van actualiteit en burgerzin op school
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2014 Publisher: Heverlee Katholieke Hogeschool Leuven. Departement lerarenopleiding

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit afstudeeeronderzoek gaat over hoe leerlingen van het secundair onderwijs in contact komen met actualiteit en burgerzin, niet alleen in school- en klasverband, maar ook in de thuisomgeving. We hopen dat dit onderzoek er zal toe bijdragen dat scholen zich meer gaan inzetten om de actualiteitskennis en burgerzin bij leerlingen te bevorderen. (Bron: auteurs)


Book
Vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs
Author:
Year: 2009 Publisher: Brussel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Problem solving for tomorrow's world: first measures of cross-curricular competencies from PISA 2003
Author:
ISBN: 9264006427 Year: 2004 Publisher: Paris

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Met alle voeten op de grond : realisatie van vakoverschrijdende eindtermen verkeer en mobiliteit in het secundair onderwijs
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Mechelen Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zelfevaluatiedocument : verkeers- en mobiliteitseducatie in de 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs
Authors: --- ---
Year: 2004 Publisher: Mechelen Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Voetdiagnostiek : theorie
Author:
ISBN: 9080073768 Year: 2005 Publisher: Arnhem Fundament

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 115 << page
of 12
>>
Sort by