Narrow your search

Library

VIVES - Brugge, Oostende (1827)

Odisee (1767)

Thomas More Kempen (1762)

KU Leuven (1680)

Arteveldehogeschool (1625)

UCLL (1314)

KDG (1227)

VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout (1198)

AP (1150)

Thomas More Mechelen (1132)

More...

Resource type

book (5672)

dissertation (1785)

periodical (429)

digital (426)

video (92)

More...

Language

Dutch (5930)

English (2101)

French (290)

Undetermined (43)

German (14)

More...

Year
From To Submit

2019 (60)

2018 (241)

2017 (312)

2016 (303)

2015 (204)

More...
Listing 1 - 10 of 8408 << page
of 841
>>
Sort by

Book
Kinderen van de lagere school : de 100 meest gestelde vragen van ouders over kinderen van 6 tot 12 jaar
Authors: ---
ISBN: 9054666935 Year: 2003 Volume: *27 Publisher: Roeselare Roularta Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

de pas gestarte verpleegkundigen, die de transitie van opleiding naar werkveld maken. De zorgsector is continu in verandering en de verwachtingen van collega-verpleegkundigen liggen hoog. De kans op een reality-shock is reëel wanneer er niet genoeg tijd aangeboden wordt om zich aan te passen en als de verwachtingen niet afgestemd zijn op elkaar. Methode: Een literatuurstudie en empirisch onderzoek aan de hand van een enquête.Resultaten: Uit het empirisch onderzoek komt naar voor dat 55% verkeerde verwachtingen heeft van het werkveld. De ondervraagden gaven aan geen zes maand in te lopen (48%), zich onzeker te voelen (56%) en veel stress te ervaren (74%). Conclusie: Ondanks dat de stages vanuit de opleiding bijdragen tot een betere kijk op het werkveld, blijven de verwachtingen van de pas gestarte verpleegkundige vaak niet reëel. Doorheen de stages groeit de zelfzekerheid, maar over het effectief uitoefenen van het beroep heerst er nog onzekerheid en komt stress naar voor. Ondersteuning en inloopperiode kunnen hierop een invloed hebben.

Keywords

Verpleegkunde


Book
Jaarverslag 2005-2006
Author:
ISBN: 9074302203 9789074302203 Year: 2006 Publisher: Brussel : Vlaams Parlement,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

leegkundig specialist zou een belangrijke rol kunnen spelen in de zorg rond het toedienen van Home-TPN bij kinderen. Methode: De gegevens zijn grotendeels verzameld door een literatuurstudie en meningen van verschillende professionals. Resultaten: De rol en de meerwaarde van de verpleegkundig specialist in Home- TPN op de afdeling en voor de thuisverpleegkundigen wordt aangetoond. Vervolgens wordt nagegaan hoever de thuiszorg afgestemd is op kinderen in België en Nederland. Discussie: De verschillende functieprofielen zorgen voor verwarring. Vervolgens wordt aangehaald waarom de kinderthuiszorg in België nog altijd niet sterk is uitgebouwd. De implementatie is echter een langdurig proces die aandacht vraagt van ministers en beleidmakers (KinderThuisZorg, 2017). Conclusie: De verpleegkundig specialist biedt een sterke meerwaarde op vlak van educatie. Er wordt opgemerkt dat de thuiszorg afgestemd op kinderen in België minder sterk is uitgebouwd dan in Nederland. De verpleegkundig specialist kan een positie innemen in de brugfunctie op vlak van educatie, bijsturing en opvolging

Keywords

Verpleegkunde


Book
Webdesign, met Dreamweaver
Author:
ISBN: 9789012117784 Year: 2007 Publisher: Den Haag : Sdu Uitgevers bv,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

gedurende het prille begin van het levenstraject is voor een premature baby en de opvoeders bepalend. De eerste levensperiode tekent de ouder-kindrelatie, ondanks de verschillen in cultuur en omgeving. In het NICU verloopt de hechting tussen kind-ouders anders. De taak van de verpleegkundigen is om zelf de nodige beroepskwaliteiten te verwerven, met de ouders in alle vertrouwen open te communiceren, angst en bezorgdheid te reduceren en naar volledige ouderparticipatie te streven. Aandacht geven aan de zorg die het kind zelf vraagt en dit met de ouders kunnen delen vraagt engagement. Dit wordt door de literatuurstudie voorgeschreven en bevestigd. Er is nog nood aan verder onderzoek i.v.m. het vergroten van de ondersteuning, aandacht voor vernieuwende technieken en training van de verpleegkundigen. Hierbij is een rol weggelegd voor de leidinggevenden. Het is een maatschappelijke taak om elk kind een beveiligde levenstart te bezorgen.

Keywords

Verpleegkunde


Book
Dialogues de soins infirmiers en deux langues = Verpleegkundige dialogen in twee talen
Author:
ISBN: 2804126870 Year: 1997 Publisher: Brussel De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 'Verpleegkundige dialogen in twee talen' zijn de gebruikelijke zinnen en zinnetjes die bij de zorgverstrekking aan ziekenhuispatiënten te pas komen in de twee talen naast elkaar geplaatst. De behandelde onderwerpen zijn het inbrengen van maagsondes, de zorgverstrekking aan patiënten met een tracheo-, colo- of urostoma, de bevalling en de postnatale verpleegkundige behandeling. Om didactische redenen dient de chronologische volgorde als leidraad. De hoofdstukken beginnen telkens met een tekening en een aanschouwelijk verhaal uit de ziekenhuiswereld en eindigen met een reeks praktijkgerichte oefeningen. (Bron: covertekst)

Keywords

Verpleegkunde


Book
Mosby verpleegkundig zakwoordenboek
Author:
ISBN: 9780723434399 Year: 2008 Publisher: Edinburgh Elsevier Mosby

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

8

Keywords

Verpleegkunde


Book
Verpleegtechnische handelingen
Authors: ---
ISBN: 9789001872649 Year: 2016 Publisher: Groningen Noordhoff Uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Verpleegtechnisch handelen, wat houdt dat in? Welke handelingen voer je uit bij sondevoeding, infusie of katheterzorg? Waar moet je op letten bij medicijngebruik? Welke richtlijnen en protocollen pas je toe? En wat mag je als verpleegkundige wel en niet?Het theorieboek geeft antwoord op deze vragen. Je leert wat verpleegtechnisch handelen inhoudt en wat het betekent in de praktijk. De inhoud en de indeling van de leerstof zijn bepaald door het opleidingsprofiel ‘Bachelor Nursing 2020’ en de bijbehorende ‘Body of Knowledge & Skills’ (BoKS).Dit boek maakt deel uit van ZorgPad, de flexibele leeroplossing voor het opleiden van hbo-verpleegkundigen. Naast de theorie biedt ZorgPad online verwerking door middel van interactieve vragen, casuïstiek, praktijksituaties, vaardigheden, video’s van verpleegtechnische handelingen, kennis- en vaardigheidstoetsen en eindopdrachten. Alles wat je nodig hebt voor je opleiding.

Keywords

Verpleegkunde


Book
Communicatie en educatie bij kinderen met mucoviscidose
Author:
ISBN: 9789045517766 9789045517759 Year: 2018 Publisher: 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

tie en educatie zijn vaardigheden die van belang zijn tijdens de psychosociale begeleiding van kinderen met mucoviscidose. Probleemstelling: Er ontbreekt een welomschreven overzicht inzake de communicatieve vaardigheden, educatieve rol en praktische tips van verpleegkundigen die in aanraking komen met jonge mucoviscidosepatiënten. Methode: Er werden gegevens verkregen door gebruik te maken van een systematische literatuurstudie. Deze werden aangevuld met inhouden vanuit Belgische zorginstellingen en informatie uit een informatief interview met een poliklinische muco-verpleegkundige. Belangrijkste resultaten: Uit de literatuurstudie en het informatieve gesprek bleek dat het aannemen van een actieve luisterhouding, het verkrijgen van kennis omtrent het huidige ziektebegrip, het aanbieden van empathische steun en individueel aanpassen van concrete educatie naargelang het ziekte-inzicht en onderwerp van belang zijn om het ziektebegrip van het kind te laten groeien. Conclusie: Wanneer deze vaardigheden geïntegreerd worden, kan dit als basis worden gezien om een onderbouwde educatieve rol op zich te nemen als pediatrische mucoverpleegkundige.

Keywords

Verpleegkunde

Wat zijn de concrete richtlijnen van endotracheale aspiratie bij patiënten die mechanisch beademd worden zodat de incidentie op complicaties verlaagd wordt?
Author:
ISBN: 9789045522906 9045517841 9789045517841 9789045522913 9045517833 9789045517834 Year: 2018 Publisher: 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

voering van endotracheale aspiratie kunnen complicaties optreden zoals hypoxie, atelectase en ventilator-geassocieerde pneumonie (VAP). Verpleegkundigen baseren zich op persoonlijke ervaring en op routine-procedures van de ziekenhuisafdeling. Methode:Een literatuurstudie. Resultaten: Uit literatuur blijkt dat de incidentie van VAP bij gesloten aspireren lager is (11% minder) dan bij open aspireren. Diepe aspiratie kan schadelijke gevolgen met zich meebrengen. Ook instilleren brengt schadelijke gevolgen met zich mee. Conclusie: Uit deze studie blijkt dat het aangewezen is om enkel te aspireren indien geïndiceerd. Ook is het aangewezen om via een gesloten systeem te aspireren. Oppervlakkig aspireren is een veiligere methode om trauma?s aan de luchtpijp te voorkomen. Het is aangewezen om de sonde al draaiend te verwijderen. Instilleren wordt als onveilig beschouwd en tenslotte is het aangewezen om niet langer dan 10 seconden te aspireren.

Keywords

Verpleegkunde


Image
Eerste Wereldoorlog, 'Cantine des Petites Abeilles', hulpdienst voor jonge moeders en zuigelingen, Laken, Grande Grille, (1916) : de verpleegsters
Year: 1916

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

verpleegkunde


Image
Cencamex, congres van verpleegsters, Puerto Rico, 11-15 september 1972 : aankondiging
Author:
Year: 1972

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

verpleegkunde

Listing 1 - 10 of 8408 << page
of 841
>>
Sort by