Listing 1 - 10 of 151 << page
of 16
>>
Sort by

Book
Kozier & Erb's fundamentals of nursing
Authors: ---
ISBN: 9780132611374 Year: 2012 Publisher: Upper Saddle River, New Jersey Pearson

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1374

Keywords

Verpleegmethoden


Book
Pijn als verpleegprobleem
Authors: ---
ISBN: 9789057400858 Year: 2003 Publisher: Dwingeloo Kavanah

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Pediatric nursing procedures
Authors: ---
ISBN: 0781732913 Year: 2003 Publisher: Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Technology and nursing : practice, concepts and issues
Authors: ---
Year: 2007 Publisher: New York Palgrave MacMillan

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

95


Book
Fundamentals of nursing models, theories and practice
Authors: --- ---
ISBN: 9780470657768 Year: 2014 Publisher: Wiley Blackwell

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

25


Book
Pediatric nursing procedures
Authors: ---
ISBN: 9781451192360 Year: 2016 Publisher: Philadelphia Wolters Kluwer Health

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verpleegmodellen
Author:
Year: 1990

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Plichtenleer is niet beperkt tot 'wetten' of tot een spel van rechten en plichten. Vooral ook is plichtenleer een zoeken, vanuit verschillende invalshoeken, naar een beroepshouding. Een dergelijke beroepshouding kan alleen maar ontwikkeld worden vanuit een duidelijk inzicht in wat het betekent verpleegkundige te zijn en verpleegkundig te handelen. Uiteraard is plichtenleer geen doel op zich, maar een middel om een betere zorgverlening mogelijk te maken. Een maximale bijdrage tot het optimale welzijn van elke patiënt is immers de kernopdracht van elke verpleegkundige. Deze uitgangspunten bepalen de inhoud van dit boek. Consequent koos de auteur ook voor een didactische aanpak die een discussie op gang brengt en daardoor de kritische reflectie en de denkcreativiteit van de lezer bevordert. Plichtenleer is immers niet zomaar een 'vak dat men leert'.


Book
Methodisch werken

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Modellen en theorieën: seksualiteit vanuit ethologisch, psychologisch en antropologisch perspectief.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Invoering van bewonergerichte zorg in een verpleeghuis.
Author:
Year: 1997 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De laatste jaren is in Nederland nogal wat onderzoek gedaan naar het invoeren van cliëntgerichte verpleegsystemen in algemene en academische ziekenhuizen. Er is daarentegen weinig onderzoek over invoering van bewonergerichte verpleegsystemen in verpleeghuizen. In de buitenlandse literatuur vinden we enkele onderzoeken en in Nederland zijn er wat casebeschrijvingen. Dat is des te opmerkelijker, omdat uit een onderzoek van Bekkers blijft dat bijna de helft van de Nederlandse verpleeghuizen aangeeft dat ze een bewonersgericht verpleegsysteem hanteren. Systematisch onderzoek naar de methodiek van invoering en de resultaten ervan heeft klaarblijkelijk niet plaatsgevonden.

Listing 1 - 10 of 151 << page
of 16
>>
Sort by