Listing 1 - 10 of 267 << page
of 27
>>
Sort by

Book
Statistisch verwerken van meetgegevens SVVM versie 1.0
Publisher: Deurne Wolters Plantyn,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Kinderen en kanker: hun wereld op hun kop! : wat als kinderen geconfronteerd worden met kanker in hun omgeving?
Authors: --- --- ---
Year: 2015 Publisher: Torhout VIVES campus Torhout

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

verwerking --- Theses


Book
Gevaarlijke producten : praktische gids
Author:
Year: 1996 Publisher: Brussel ACV,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kenmerken van de informatiemaatschappij
Author:
Year: 1990

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Eén dag Eerste Wereldoorlog : op vredesreis : infomap voor begeleiders
Authors: --- ---
Year: 1999 Publisher: Brussel Jeugd & Vrede,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Rendementsverbetering bij het breken en ontschalen van de cacaoboon
Author:
Year: 1991 Publisher: Geel HIK-KIHK,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Industriele verwerking van diepvriesgroenten
Author:
Year: 1992 Publisher: Geel HIK-KIHK,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
De verwerking van cacaobonen : invloed van het droogproces op de ontschaling van cacaobonen
Author:
Year: 1998 Publisher: Geel Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het eerste hoofdstuk van dit eindwerk handelt vooral over de cacaoboon en zijn plantkundige kenmerken, oorsprong e.d. Er worden tevens enkele ziektes en insecten aangehaald die de cacao heel wat schade kan aanrichten. Eveneens wordt er besproken hoe een cacaoplantage eruitziet en hoe men deze ook goed onderhoudt. Tevens wordt er ook bij de kwaliteit van de bonen stilgestaan, en welke factoren bepalend zijn voor de kwaliteit. Ook het belang van de fermentatie wordt kort besproken. Het tweede hoofdstuk handelt over de verschillende landen waaruit KJS zijn cacaobonen betrekt. Hier worden ook enige kenmerken van het land besproken en welk type bonen er men vooral kan vinden. Dit hoofdstuk wordt volledig aangevuld met een overzicht van de kwaliteitskenmerken per soort, evenals de momenteel gebruikte handelsnamen en typeringen. In het derde hoofdstuk komen we eigenlijk aan de praktische kant van dit eindwerk. Hier worden de verschillende proeven aangehaald en hun belang die zij hebben. In de


Dissertation
Philips Lighting Turnhout in macro perspectief : database verwerking
Author:
Year: 1998 Publisher: Geel Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit eindwerk handelt over het verwerken van gegevens en omvat verschillende opdrachten. Deze bevinden zich allen in een Excel-omgeving. Hieronder bevindt zich een beetje meer uitleg over deze opdrachten. Opdracht 1: HIDworld Philips Lighting Turnhout is een fabriek die bepaalde types van lampen produceert en verkoopt. Deze gegevens worden verzameld in een Excel-bestand. Dit geeft een overzicht van de verkoop van lampen. Het bevat het aantal verkochte lampen gesorteerd per lamptype en per productieplaats, de respectievelijke gemiddelde prijs ervan en de omzet erdoor. Vermits Philips niet de enige is die zulke types lampen produceren en verkopen zijn er ook gegevens van de totale markt aanwezig. De verhoudingen verkochte lampen door Philips en verkochte lampen op de markt van hetzelfde type worden ook telkens weergegeven voor elk lamptype. Vermits er veel gegevens zijn, worden deze onderverdeeld. Elke onderverdeling of groep van onderverdelingen zou men via een inwendig programma moeten


Dissertation
Rendementstudie van het cacaoboon proces.
Author:
Year: 2003 Publisher: Geel Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het doel van dit eindwerk is een rendementstudie van het cacaoboon verwerkingsproces. Om een duidelijker beeld te krijgen van het natuurproduct cacao is er in het eerste hoofdstuk informatie verwerkt over de cacaoboon zelf. Meer specifiek over de oorsprong, de teelt, de vrucht, de oogst en de fermentatie. Hier wordt de cacaobonenaankoop ook kort toegelicht. De reiniging, breking en droging van de geleverde cacaobonen, met ander woorden de RDB - afdeling, wordt uitgebreid besproken in het tweede hoofdstuk. Dit hoofdstuk handelt niet enkel over de technische kanten van de installaties maar geeft ook weer waar er eventuele rendementsverbeteringen in het productieproces mogelijk zijn. In het derde hoofdstuk wordt de KVS - afdeling doorgelicht. De productiestappen roosteren, vermalen en zeven worden technisch besproken. Ook hier is het proces kritisch bekeken met als doel een rendementstudie van de afdeling. Dit eindwerk wordt afgesloten met enkele concrete uitgevoerde studies en een beslui

Listing 1 - 10 of 267 << page
of 27
>>
Sort by