Listing 1 - 10 of 226 << page
of 23
>>
Sort by

Book
Statistisch verwerken van meetgegevens SVVM versie 1.0
Publisher: Deurne Wolters Plantyn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Kinderen en kanker: hun wereld op hun kop! : wat als kinderen geconfronteerd worden met kanker in hun omgeving?
Authors: --- --- ---
Year: 2015 Publisher: Torhout VIVES campus Torhout

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

verwerking --- Theses


Book
Eén dag Eerste Wereldoorlog : op vredesreis : infomap voor begeleiders
Authors: ---
Year: 1999 Publisher: Brussel Jeugd & Vrede

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Slapende honden? Wakker maken! : een stabilisatiemethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen
Author:
ISBN: 9789026522284 Year: 2010 Publisher: Amsterdam Pearson Assessment and Information

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

David is mishandeld door zijn vader en getuige geweest van huiselijk geweld. Als zijn moeder boos op hem wordt, komt hij tot rust: dat is bekend terrein, dan snapt hij het weer. Als David zichzelf pijn doet, dan is de wereld weer zoals hij hem kent. Hij verdient pijn en krijgt weer grip op de wereld. David weigert om te praten over wat hij heeft meegemaakt. Hij is bang dat hij woedend wordt... Je zou het David gunnen om zijn traumatische ervaringen te verwerken, maar hoe krijg je hem zover? En is het eigenlijk wel goed om die nare dingen op te rakelen? Omdat David er zo duidelijk niet over wil praten, kun je in de verleiding komen om geen slapende honden wakker te maken. Toch is het niet verstandig om dergelijke trauma's onbehandeld te laten. Slapende honden zijn niet zo ongevaarlijk als ze eruit zien. De auteur meent dat die slapende honden gewekt moeten worden. Om dat op een veilige en gestructureerde manier te kunnen doen, ontwikkelde zij haar stabilisatiemethode. Met deze methode wordt het kind zodanig gestabiliseerd dat het klaar is voor traumaverwerking. Het werk beschrijft hoofdzakelijk de praktijk en is veelvuldig geïllustreerd met casussen. De achterliggende theorie over de gevolgen van traumatisering waaronder een verstoorde hechting en dissociatie wordt in dit boek eenvoudig weergegeven wat het gemakkelijk leesbaar maakt

Keywords

Kinderen --- Trauma --- Emoties --- Verwerking --- Methodiek


Dissertation
De verwerking van cacaobonen : invloed van het droogproces op de ontschaling van cacaobonen
Author:
Year: 1998 Publisher: Geel Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het eerste hoofdstuk van dit eindwerk handelt vooral over de cacaoboon en zijn plantkundige kenmerken, oorsprong e.d. Er worden tevens enkele ziektes en insecten aangehaald die de cacao heel wat schade kan aanrichten. Eveneens wordt er besproken hoe een cacaoplantage eruitziet en hoe men deze ook goed onderhoudt. Tevens wordt er ook bij de kwaliteit van de bonen stilgestaan, en welke factoren bepalend zijn voor de kwaliteit. Ook het belang van de fermentatie wordt kort besproken. Het tweede hoofdstuk handelt over de verschillende landen waaruit KJS zijn cacaobonen betrekt. Hier worden ook enige kenmerken van het land besproken en welk type bonen er men vooral kan vinden. Dit hoofdstuk wordt volledig aangevuld met een overzicht van de kwaliteitskenmerken per soort, evenals de momenteel gebruikte handelsnamen en typeringen. In het derde hoofdstuk komen we eigenlijk aan de praktische kant van dit eindwerk. Hier worden de verschillende proeven aangehaald en hun belang die zij hebben. In de


Dissertation
Philips Lighting Turnhout in macro perspectief : database verwerking
Author:
Year: 1998 Publisher: Geel Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit eindwerk handelt over het verwerken van gegevens en omvat verschillende opdrachten. Deze bevinden zich allen in een Excel-omgeving. Hieronder bevindt zich een beetje meer uitleg over deze opdrachten. Opdracht 1: HIDworld Philips Lighting Turnhout is een fabriek die bepaalde types van lampen produceert en verkoopt. Deze gegevens worden verzameld in een Excel-bestand. Dit geeft een overzicht van de verkoop van lampen. Het bevat het aantal verkochte lampen gesorteerd per lamptype en per productieplaats, de respectievelijke gemiddelde prijs ervan en de omzet erdoor. Vermits Philips niet de enige is die zulke types lampen produceren en verkopen zijn er ook gegevens van de totale markt aanwezig. De verhoudingen verkochte lampen door Philips en verkochte lampen op de markt van hetzelfde type worden ook telkens weergegeven voor elk lamptype. Vermits er veel gegevens zijn, worden deze onderverdeeld. Elke onderverdeling of groep van onderverdelingen zou men via een inwendig programma moeten


Dissertation
Rendementstudie van het cacaoboon proces.
Author:
Year: 2003 Publisher: Geel Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het doel van dit eindwerk is een rendementstudie van het cacaoboon verwerkingsproces. Om een duidelijker beeld te krijgen van het natuurproduct cacao is er in het eerste hoofdstuk informatie verwerkt over de cacaoboon zelf. Meer specifiek over de oorsprong, de teelt, de vrucht, de oogst en de fermentatie. Hier wordt de cacaobonenaankoop ook kort toegelicht. De reiniging, breking en droging van de geleverde cacaobonen, met ander woorden de RDB - afdeling, wordt uitgebreid besproken in het tweede hoofdstuk. Dit hoofdstuk handelt niet enkel over de technische kanten van de installaties maar geeft ook weer waar er eventuele rendementsverbeteringen in het productieproces mogelijk zijn. In het derde hoofdstuk wordt de KVS - afdeling doorgelicht. De productiestappen roosteren, vermalen en zeven worden technisch besproken. Ook hier is het proces kritisch bekeken met als doel een rendementstudie van de afdeling. Dit eindwerk wordt afgesloten met enkele concrete uitgevoerde studies en een beslui


Periodical
Jaarverslag ...
Author:
ISSN: 22948155 Year: 2011 Publisher: Brussel Umicore

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Bomen : gids voor de herkenning van de belangrijkste boomsoorten van België
Author:
ISBN: 9789082033830 Year: 2014 Publisher: Brussel Brussel Inverde Vlaamse overheid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma : het onderscheiden en verenigen van gefragmenteerde persoonlijkheidsdelen
Authors: ---
ISBN: 9789463160377 Year: 2017 Publisher: Eeserveen Uitgeverij Mens!

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 'Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma' combineert Janina Fisher actuele neurobiologische kennis over trauma, dissociatie en gehechtheidsproblematiek met een praktische benadering voor de behandeling daarvan. In duidelijke bewoordingen, die zowel de therapeut als de cliënt zullen aanspreken, stelt ze een behandelmodel voor dat de nadruk legt op verwerking een omvorming van de relatie tot het zelf, waarbij schaamte, zelfverachting en aannames van schuld vervangen worden door compassievolle acceptatie. De unieke interventies die Fisher gebruikt zijn gebaseerd op verschillende baanbrekende therapeutische benaderingen, waaronder Sensorimotor Psychotherapy, Internal Family Systems Therapy, mindfulnessgerichte therapieën en klinische hypnose.'Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma' geeft inzicht in de therapeutische benaderingen voor traumatische gehechtheid, het werken met ongediagnosticeerde dissociatieve symptomen en stoornissen en de integratie van verschillende behandelmethoden ter bevordering van de communicatie van rechterhersenhelft naar rechterhersenhelft. Bovenal worden technieken en handvatten aangereikt om een innerlijk gevoel van veiligheid te ontwikkelen en een compassievolle verbinding tot stand te brengen met zelfs die delen van het zelf die het meest ontkend of weggehouden worden.

Listing 1 - 10 of 226 << page
of 23
>>
Sort by