Listing 1 - 10 of 44 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Opleidingsprofiel bachelor in de vroedkunde.
Authors: ---
Year: 2008 Publisher: Brussel VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Man bijt hond : Jill Smets in de praktijkklas voor vroedvrouwen, KHLim, dep GEZ
Author:
Year: 2006 Publisher: Brussel Eén

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Vroedkunde : normale baring en kraambed
Author:
ISBN: 9789044137064 Year: 2019 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

it boek geldt al enige tijd als het basisboek voor de verloskundige praktijk. Het beschrijft hoe de normale baring en het normale kraambed begeleid kunnen worden. De dagelijkse praktijk van de vroedvrouw staat hierbij centraal, met een overzicht van de benodigde theoretische kennis, vaardigheden en beroepsattitudes. Het boek richt zich in het bijzonder tot studenten in de opleiding bachelor Vroedkunde maar ook tot alle anderen die begaan zijn met de zorg voor de barende vrouw en de kraamvrouw. Deze uitgave is de door Annick Bogaerts en collega's van de Hogeschool UC Leuven-Limburg opleiding Vroedkunde, herziene en vermeerderde druk van: A. Bogaerts, Normale baring en kraambed. Leerboek voor de verloskundige praktijk. Annick Bogaerts, volgde een opleiding tot vroedvrouw (1989) en studeerde medisch-sociale wetenschappen aan de KU Leuven (1997). Zij werkte 13 jaar als klinische vroedvrouw in het Salvatorziekenhuis van Hasselt. Ze doceerde aan de Opleiding Vroedkunde van de Hogeschool UC Leuven-Limburg en was er programmaleider van de onderzoeksgroep Moeder en Kind. In 2013 behaalde zij een doctoraat in de Biomedische Wetenschappen met een proefschrift omtrent 'Obesity & Pregnancy, an epidemiological and intervention study from a psychosocial perspective' aan de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg. Zij is docent aan de Universiteit van Antwerpen, master Verpleeg- en Vroedkunde, en sedert 1 oktober 2018 voltijds aangesteld als docent aan de KU Leuven binnen het departement Ontwikkeling en Regeneratie en ook verbonden aan het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde, Accent VV, van de KU Leuven. (flaptekst)


Book
Vroedvrouwencasuïstiek : van casus naar methode: innovatie binnen de eerstelijns verloskunde
Authors: ---
ISBN: 9031330086 Year: 1999 Publisher: Houten/Diegem Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek wordt vroedvrouwencasuïstiek centraal gesteld als basis voor het formuleren van essentiële kenmerken van de verloskundige professie. De auteur is uitgegaan van praktijkverhalen waardoor het mogelijk is geworden om tot een integrale beschrijving te komen van extramurale verloskunde waarin niet alleen medisch-technische maar ook relationele en psychosociale aspecten benoemd kunnen worden. Het is te vergelijken met de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde die zich ook in eerste instantie ging baseren op de inhoud van het werk van huisartsen en niet op een soort compilatie van specialistisch geneeskundige onderdelen. Kern van dit boek is de integrale vroedvrouwenzorg. Dit boek maakt duidelijk dat extramurale verloskunde slechts ten dele is af te leiden uit de intramurale verloskundige of uit de medische aspecten ervan.


Book
Vlaanderen - Europa 2002 : een project van de Vlaamse regering
Authors: --- ---
Year: 1993 Publisher: [Brussel] [Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
The midwife companion : the art of support during birth
Author:
ISBN: 0958801533 Year: 1997 Publisher: Sevenoaks ACE Graphics

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Educating midwives.
Year: 2010

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zorg onderzocht : verpleeg- en vroedkundig onderzoek aan de Vlaamse hogescholen.
Authors: ---
Year: 2013 Publisher: Brussel NVKVV

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Varney's Midwifery : Fifth Edition.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9781284025415 Year: 2013 Publisher: Burlington Jones & Bartlett Learning

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Geschiedenis van onderwijs en opvoeding.
Authors: ---
ISBN: 902745082X 9789027450821 Year: 1972 Publisher: Utrecht Spectrum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 44 << page
of 5
>>
Sort by