Listing 1 - 10 of 56 << page
of 6
>>
Sort by

Book
Wegwijzers beroepsgeheim
Authors: --- --- ---
Year: 2018 Publisher: Brussel Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Heeft mijn administratief medewerker eigenlijk beroepsgeheim? Kunnen mijn collega’s gegevens delen op een cliëntoverleg? En op een casusoverleg? Wanneer moet ik iets melden aan het parket? Dit soort vragen beroeren het werkveld. Tegelijkertijd beweegt er veel als het om informatiedeling gaat, zowel wetgevend als op het terrein.In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ontwikkelden het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven vijf ‘wegwijzers’ die u kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het complexe stratenplan van het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg…De vijf wegwijzers zijn: Beroepen in de grijze zone Wanneer ben ik gebonden aan het beroepsgeheim? Een stappenplan brengt kleur in het soms grijze toepassingsgebied. Beroepsgeheim en discretieplicht Wat is het verschil? En hoe verhouden ze zich? Samenwerking in de hulpverlening Kan ik wel samenwerken als ik gebonden ben aan het beroepsgeheim? Ja, dat kan. Maar onder bepaalde voorwaarden. Meldrechten en meldplichten Wanneer kan, mag of moet ik iets melden aan politie of parket? De meldrechten en -plichten helder op een rij. Casusoverleg


Dissertation
Spreken is zilver, zwijgen is goud? : over de uitwisseling van informatie binnen het project piot: een kwalitatief onderzoek naar hoe het project piot kan inspelen op vragen over samenwerking met thuiszorgdiensten rekening houdend met het beroepsgeheim
Authors: ---
Year: 2017 Publisher: Heverlee Sociale School Heverlee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 2010 werd het project PIOT, Psychotherapeutische Interventies bij Ouderen in de Thuissituatie, gelanceerd (Project Piot, 2010). In 2004 werd het project uitgebreid met een functie casemanagement. PIOT is een zorgvernieuwingsproject voor kwetsbare ouderen dat inspeelt op de toenemende vergrijzing en vermindering van de beroepsbevolking (Onkelinx, Interministriële Conferentie, 2008). Het project is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, met aandacht voor de kwaliteit van leven van de oudere en belasting van de mantelzorger. Uit contacten met directie en verantwoordelijken van thuiszorgdiensten blijkt dat eerstelijnshulpverleners, die zorg verlenen aan PIOT-cliënten, vraag hebben naar informatie rond de psychische en/of emotionele problematiek van de cliënten en hoe ze hiermee kunnen omgaan.In deze bachelorproef werd een kwalitatief onderzoek gedaan naar hoe het project PIOT kan inspelen op vragen van thuiszorgdiensten. Deze vragen hebben betrekking op een samenwerking tussen thuiszorgdiensten en het project. Hierbij wordt rekening gehouden met het beroepsgeheim. De voornaamste conclusie is dat verzorgenden aangeven nood te hebben aan praktische informatie omtrent het gedrag van PIOT-cliënten hierbij moet de cliënt een centrale rol spelen in de informatiedeling. Hiervoor ziet iedere deelnemende partij een gedragsplan als haalbare kaart.


Book
Seminarie 'Beroepsgeheim' : Zwijgen is altijd goud?
Authors: --- --- --- ---
Year: 2002 Publisher: Tienen Hestia vzw,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Interstructurele communicatie en samenwerking tussen hulpverleningsvoorzieningen en politionele en justitiële instanties met respect voor het beroepsgeheim.
Authors: ---
Year: 2000 Publisher: S.l. Provinciaal drugplatform Vlaams-Brabant,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsethiek
Authors: ---
ISBN: 903345081X Year: 2002 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsethiek voor sociale en pedagogische hulpverlening
Authors: ---
Year: 1994 Publisher: Nijkerk : Intro,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Methodiekontwikkeling en levensbeschouwing
Author:
Year: 1994 Publisher: Utrecht : Stichting Welzijns Publikaties,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verslag colloquium beroepsgeheim 25/5/1999
Author:
Year: 1999 Publisher: Brussel : VLASTROV,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zorg om maat : kritische kanttekeningen bij 'zorg op maat'
Authors: --- ---
Year: 1998 Publisher: Best : Damon,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Nice to know versus need to know : omgaan met beroepsgeheim binnen een CLB
Author:
Year: 2010 Publisher: Heverlee Sociale School Heverlee,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 56 << page
of 6
>>
Sort by