Listing 1 - 10 of 49 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Wegwijzers beroepsgeheim
Authors: --- --- ---
Year: 2018 Publisher: Brussel Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Heeft mijn administratief medewerker eigenlijk beroepsgeheim? Kunnen mijn collega’s gegevens delen op een cliëntoverleg? En op een casusoverleg? Wanneer moet ik iets melden aan het parket? Dit soort vragen beroeren het werkveld. Tegelijkertijd beweegt er veel als het om informatiedeling gaat, zowel wetgevend als op het terrein.In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ontwikkelden het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven vijf ‘wegwijzers’ die u kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het complexe stratenplan van het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg…De vijf wegwijzers zijn: Beroepen in de grijze zone Wanneer ben ik gebonden aan het beroepsgeheim? Een stappenplan brengt kleur in het soms grijze toepassingsgebied. Beroepsgeheim en discretieplicht Wat is het verschil? En hoe verhouden ze zich? Samenwerking in de hulpverlening Kan ik wel samenwerken als ik gebonden ben aan het beroepsgeheim? Ja, dat kan. Maar onder bepaalde voorwaarden. Meldrechten en meldplichten Wanneer kan, mag of moet ik iets melden aan politie of parket? De meldrechten en -plichten helder op een rij. Casusoverleg


Dissertation
Spreken is zilver, zwijgen is goud? : over de uitwisseling van informatie binnen het project piot: een kwalitatief onderzoek naar hoe het project piot kan inspelen op vragen over samenwerking met thuiszorgdiensten rekening houdend met het beroepsgeheim
Authors: ---
Year: 2017 Publisher: Heverlee Sociale School Heverlee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 2010 werd het project PIOT, Psychotherapeutische Interventies bij Ouderen in de Thuissituatie, gelanceerd (Project Piot, 2010). In 2004 werd het project uitgebreid met een functie casemanagement. PIOT is een zorgvernieuwingsproject voor kwetsbare ouderen dat inspeelt op de toenemende vergrijzing en vermindering van de beroepsbevolking (Onkelinx, Interministriële Conferentie, 2008). Het project is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, met aandacht voor de kwaliteit van leven van de oudere en belasting van de mantelzorger. Uit contacten met directie en verantwoordelijken van thuiszorgdiensten blijkt dat eerstelijnshulpverleners, die zorg verlenen aan PIOT-cliënten, vraag hebben naar informatie rond de psychische en/of emotionele problematiek van de cliënten en hoe ze hiermee kunnen omgaan.In deze bachelorproef werd een kwalitatief onderzoek gedaan naar hoe het project PIOT kan inspelen op vragen van thuiszorgdiensten. Deze vragen hebben betrekking op een samenwerking tussen thuiszorgdiensten en het project. Hierbij wordt rekening gehouden met het beroepsgeheim. De voornaamste conclusie is dat verzorgenden aangeven nood te hebben aan praktische informatie omtrent het gedrag van PIOT-cliënten hierbij moet de cliënt een centrale rol spelen in de informatiedeling. Hiervoor ziet iedere deelnemende partij een gedragsplan als haalbare kaart.


Book
Wegwijzers beroepsgeheim
Authors: --- --- ---
Year: 2018 Publisher: Brussel Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Heeft mijn administratief medewerker eigenlijk beroepsgeheim? Kunnen mijn collega’s gegevens delen op een cliëntoverleg? En op een casusoverleg? Wanneer moet ik iets melden aan het parket? Dit soort vragen beroeren het werkveld. Tegelijkertijd beweegt er veel als het om informatiedeling gaat, zowel wetgevend als op het terrein.In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ontwikkelden het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven vijf ‘wegwijzers’ die u kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het complexe stratenplan van het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg…De vijf wegwijzers zijn: Beroepen in de grijze zone Wanneer ben ik gebonden aan het beroepsgeheim? Een stappenplan brengt kleur in het soms grijze toepassingsgebied. Beroepsgeheim en discretieplicht Wat is het verschil? En hoe verhouden ze zich? Samenwerking in de hulpverlening Kan ik wel samenwerken als ik gebonden ben aan het beroepsgeheim? Ja, dat kan. Maar onder bepaalde voorwaarden. Meldrechten en meldplichten Wanneer kan, mag of moet ik iets melden aan politie of parket? De meldrechten en -plichten helder op een rij. Casusoverleg


Book
Interstructurele communicatie en samenwerking tussen hulpverleningsvoorzieningen en politionele en justitiële instanties met respect voor het beroepsgeheim.
Authors: ---
Year: 2000 Publisher: S.l. Provinciaal drugplatform Vlaams-Brabant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsethiek
Author:
ISBN: 903345081X Year: 2002 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Methodiekontwikkeling en levensbeschouwing
Author:
Year: 1994 Publisher: Utrecht : Stichting Welzijns Publikaties

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verslag colloquium beroepsgeheim 25/5/1999
Authors: --- --- --- ---
Year: 1999 Publisher: Brussel : VLASTROV

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Methodiekontwikkeling en levensbeschouwing
Authors: --- ---
ISBN: 906665404X Year: 1994 Publisher: Utrecht SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praktijken van normatieve professionalisering
Authors: ---
ISBN: 9789088504617 Year: 2013 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties en in het praktische handelen van professionals. Dit boek biedt een dieper begrip van deze vragen en geeft wegen aan om daar in de praktijk creatief en moreel verantwoord mee om te gaan. De theorie en de praktijk van normatieve professionalisering zoals die de afgelopen twintig jaar aan de Universiteit voor Humanistiek is ontwikkeld, zijn daarbij richtinggevend.Door een groot aantal praktijken van normatieve professionalisering van binnenuit te beschrijven en te analyseren, willen wij professionals, onderzoekers en managers die in hun eigen praktijk met normatieve en morele vragen worstelen ondersteunen, bemoedigen en inspireren. Daarmee geeft dit boek bovendien nieuwe impulsen aan de theorievorming en het onderzoek op dit snelgroeiende gebied.Met bijdragen van:M.E. Kanne, E. Grootoonk, Swanny Kremer, Els Bliekendaal, Eric van der Vet, Vincent de Waal, Dineke Smit, Marije Klomp, Ton Bruining, Marion Lommers, Merel Luiches, Gaby Jacobs, Yvonne Leeman, Bart van Rosmalen, Jan Nap, Leonard de Jong, Jan van Ewijk, Johan Melse, Cees Pieters (Bron: website swpbook.com)


Book
Privacybescherming bij verwerking van persoonsgegevens binnen het welzijnswerk.
Author:
Year: 1997 Publisher: Brussel Centrum voor ethiek en zingeving in het welzijnswerk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 49 << page
of 5
>>
Sort by