Listing 1 - 10 of 96 << page
of 10
>>
Sort by

Book
Wilsbekwaamheid als levensontwerp : een antropologische benadering.
Author:
Year: 2008 Publisher: Deurne Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De wilsonbekwame patiënt.
Author:
Year: 1997

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het uitgangspunt in de gezondheidszorg is dat patiënten het recht hebben zelf te beslissen in aangelegenheden betreffende hun behandeling of verzorging. Hetzelfde geldt wanneer beslissingen ten aanzien van de vermogensrechtelijke belangen van de patiënt aan de orde zijn? De situatie kan zich echter voordoen dat een patiënt niet in staat is ter zake van de aan de orde zijnde vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aangelegenheid zijn wil te bepalen, ten gevolge van lichamelijke of geestelijke oorzaken (bewusteloosheid, coma, psychische stoornis en dergelijke). De patiënt is dan feitelijk onbekwaam. Deze onbekwaamheid heeft tot gevolg dat de patiënt de hem toekomende rechten tijdelijk of langdurig niet zelf kan uitoefenen. Een ander persoon, zal dan zonodig namens of ten behoeve van de patiënt beslissingen moeten nemen. Zowel het oordeel dat een patiënt niet tot wilsbepaling in staat is, als de gevolgen daarvan moeten als zeer ingrijpend worden aangemerkt. Een go


Book
De juridische bescherming van de feitelijk onbekwamen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zorgvuldige zorg rond het levenseinde : een handreiking voor verpleegkundigen, verpleeghuisartsen en verzorgenden

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Wilsbekwaamheid als levensontwerp: een antropologische benadering.
Author:
Year: 2008 Publisher: Mechelen Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteur schetst het begrip wilsbekwaamheid vanuit een op positieve vrijheid gestoeld autonomiebegrip: als levensontwerp in plaats van besluitvormingsvermogen.


Book
Autonomie, wilsbekwaamheid en schriftelijke wilsverklaringen: de dokter wikt, de patiënt beschikt...?

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ernstige aantasting van de geestelijke vermogens; Zelf beschikken; Autonomie als leidend moreel beginsel; Wilsbekwaamheid; Schriftelijke wilsverklaringen: wanneer van toepassing? De euthanasieverklaring bij dementie..


Video
Op de drempel van het leven : Fien (3)
Author:
Year: 2001 Publisher: Hilversum EO,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doc. over actieve euthanasie bij een wilsonbekwame, zwaar mentaal gehandicapte vrouw


Video
Op de drempel van het leven : Fien (1)
Author:
Year: 2001 Publisher: Hilversum EO,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doc. over actieve euthanasie bij een wilsonbekwame, zwaar mentaal gehandicapte vrouw


Book
Van risicoacceptatie tot vrijheidsbeperking.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Zelfmoorden in Vogelenzang
Year: 1998 Publisher: Hilversum Ndl 3

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Prangende reportage rond drie patiënten die de dood kenden door "zelfmoord" in het psychiatrische ziekenhuis Vogelenzang.Feitelijk worden ouders/familie van patiënten geconfronteerd met de verantwoordelijken van de instelling die er een andere visie op na houden. Enerzijds is er de visis van de familie om elke "patiënt" - ook de wilsonbekwame - hulp te verlenen en hem desnoods tegen zichzelf te beschermen. Anderzijds is er de visie van de directie en artsen om niet elke patiënt die wilsonbekwaam is eender welke therapie (onder de vorm van medicatie) te laten ondergaan tegen zijn wil in. Aan de hand van drie specifieke gevallen (Mieke, Robert en Mark) worden we geconfronteerd met getuigenissen van ouders enhun familie alsook de therapeuten. Telkens vertonen de patiënten psychotisch gedrag met zelfmoordgedachten tot gevolg. Familie kan dit niet aanzien en roept de hulp in van professionelen die hun "zorgplicht" volgens hen niet te na komen.

Listing 1 - 10 of 96 << page
of 10
>>
Sort by