Narrow your search
Listing 1 - 10 of 31 << page
of 4
>>
Sort by

Digital
Amsterdams werkteater
Year: 1979

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bevat : Opname

Keywords

Sterven --- Ziekenhuisopname


Dissertation
Wat na een suïcidepoging ? : het sociaal, psychisch en fysisch ontwaken binnen het ziekenhuis
Author:
Year: 2015 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Een aangepast opnamebeleid voor mensen met een hersenverlamming in het ziekenhuis. Aanbevelingen vanuit het werkveld
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

17


Dissertation
Slapen als een roosje, ook in het ziekenhuis.
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Introductie: Slaap is een noodzakelijke behoefte voor het herstel en de overleving van het individu. Slaapproblemen hebben verschillende negatieve gevolgen op lichamelijk, psychisch en emotioneel vlak. Probleemstelling: Verpleegkundigen worden geconfronteerd met slapeloosheid bij zorgvragers. De oorzaken en gevolgen van slapeloosheid in het ziekenhuis zijn niet duidelijk beschreven in de literatuur. De vraag luidt om deze duidelijk in kaart te brengen en een schematisch overzicht te bieden voor in het werkveld. Methode: Er werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd met als doel het verzamelen van verpleegkundige interventies die de slaap van zorgvrager kunnen optimaliseren. Resultaten en discussie: Slaapproblemen beïnvloeden het herstelproces op een negatieve manier wat de opnameduur van zorgvragers verlengt. Verpleegkundige interventies kunnen ingezet worden om de slaap van te zorgvrager te verbeteren. Conclusie: Verpleegkundigen kunnen de slaap van de zorgvrager optimaliseren door het uitvoeren van verpleegkundige interventies. Een voorwaarde hiervoor is dat ze kennis hebben over de oorzaken en gevolgen van een slaaptekort bij de zorgvrager.


Dissertation
Zorgt een schoolbezoek aan het ziekenhuis op kleuter- of lagere schoolleeftijd voor een betere voorbereiding bij hospitalisatie?
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Probleemstelling: vanuit de ziekenhuiswereld wordt er meer en meer aandacht besteed aan de houding ten opzichte van de beleving van het kind, met als doel de angst te reduceren. Er zijn nog weinig empirische gegevens bekend over de impact van het schoolbezoek aan het ziekenhuis. Het schoolbezoek heeft als doel het kind beter voor te bereiden op een potentiële ziekenhuisopname. Methode: een literatuurstudie werd uitgevoerd. Resultaten: uit de literatuurstudie bleek dat het ziekenhuisbezoek een uitstekende kans is om gezondheidsinformatie met kinderen te delen en een correct begrip te ontwikkelen over hun lichaam, gezondheid en ziekte waardoor de angst voor het onbekende afneemt.Conclusie: het positief effect van een schoolbezoek aan het ziekenhuis wordt bekrachtigd. Kinderen die beter geïnformeerd zijn, zouden beter kunnen omgaan met angst voor het onbekende. In de toekomst zal echter nog meer onderzoek moeten gebeuren over de inhoud van een goed schoolbezoek.


Dissertation
Is er iets niet pluis... : snel naar het ziekenhuis
Authors: ---
Year: 2001 Publisher: Heverlee Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Lerarenopleiding

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Het effect van een ziekenhuisopname op de beleving van een bejaarde patiënt versus een patiënt van middelbare leeftijd

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Het kind met autisme in het ziekenhuis, continuïteit in de zorgverlening.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

eindwerk --- pediatrie --- autisme --- ziekenhuisopname --- Theses


Dissertation
De verpleegkundige taak bij de ziekenhuisopname van een kind met een psychosociale gezinsproblematiek.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Naar het ziekenhuis?... Praat er over : wat je moet weten over de opname van een kind in het ziekenhuis.
Year: 1996 Publisher: Brussel GVO-LCM

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 31 << page
of 4
>>
Sort by