Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Book
Gezondheidspsychologie bij patiënten
Authors: --- ---
ISBN: 9789023246206 Year: 2010 Publisher: Assen Koninklijke Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Gezondheidspsychologie bij patienten geeft de lezer inzicht in het proces dat patienten doorlopen tijdens een (chronische) ziekte. Dat proces loopt van de eerste klachten, naar de diagnose, de behandeling, het leren leven met de ziekte en het mogelijk sterven als gevolg van de ziekte. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het perspectief van de patient, de psychosociale adaptatie aan de ziekte en de verandering van gedrag door het planmatig bevorderen van gezondheid. De volgende vragen spelen daarbij een rol: Welke psychologische processen maakt een patient door? Van welke factoren is succesvolle adaptatie aan de ziekte afhankelijk? En hoe kan de gedragsverandering die vaak nodig is bij het omgaan met een ziekte, worden bereikt?. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden centrale themas besproken die relevant zijn tijdens alle fasen van het ziekteproces. Vervolgens staat het bovengenoemde ziekteproces van de patient centraal, waarbij per hoofdstuk stap voor stap de nadruk ligt op een van de fasen in dit proces. Tot slot worden enkele toepassingen van gezondheidspsychologische interventies bij verschillende patientengroepen besproken. Bovendien is er in dit laatste deel aandacht voor pijnbeleving van de patient, eHealth, de Nederlandse gezondheidzorg, wetgeving rondom patientenzorg, en de rol van de medisch-psycholoog en de functionaris patientencommunicatie in het ziekenhuis.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by