Listing 1 - 10 of 111 << page
of 12
>>
Sort by

Book
Tweede verslag betreffende de herziening van de wetgeving op de zwangerschapsafbreking = Rapport betreffende de abortus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Beïnvloedende factoren bij het councelinggesprek bij een ongeplande zwangerschap : Toetsing aan de praktijk in het abortuscentrum te Gent
Authors: --- ---
Year: 2015 Publisher: Sint-Niklaas Odisee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ter inleiding wordt een schets gegeven van het begrip abortus als keuze die een vrouw kan maken bij een ongeplande zwangerschap. Dit wordt gekaderd binnen de wetgeving, waarna gekeken wordt naar de organisatie van de Nederlandstalige abortuscentra in België. Ter verduidelijking worden nog enkele statistische gegevens en tendensen weergegeven. De werking van de abortuscentra wordt uiteengezet en is beperkt tot abortuscentra aangesloten bij LUNA, en meer bepaald tot het abortuscentrum te Gent. Bij een beslissing omtrent een ongeplande zwangerschap is een eerste gesprek wettelijk verplicht. De wetgever wil hiermee herhaalde zwangerschapsafbrekingen tegengaan, informatie verstrekken zodat de cliënt een geïnformeerde beslissing kan nemen en bedenktijd geven. Tijdens het counselinggesprek wordt ingegaan op de besluitvorming, de context van de cliënt, de keuze van de methode om de zwangerschap af te breken en het anticonceptiegebruik. Verder worden - vanuit een theoretisch perspectief met name de systeemtheorie en de contextuele theorie - mogelijke vormen van invloed besproken die zich voordoen tijdens een gesprek rond ongeplande zwangerschap en abortus. Daarna worden tien gesprekken die ik bijwoonde tijdens mijn stage besproken vanuit het perspectief van beïnvloedende factoren.


Book
Complicaties van abortus provocatus.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Historische en sociale aspecten van abortus provocatus.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Methoden van abortus provocatus.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Choice : A doctor's experience with the abortion dilemma.
Authors: --- --- ---
ISBN: 0717807339 Year: 2002 Publisher: New York International Publishers,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Don Sloan has spent thirty years in New York City as an obstetrician and gynecologist, as well as a sex and marital therapist. Dr. Sloan offers facts and insight in a candid, moving account of the case for choice.

Anti-abortionist at large : how to argue intelligently about abortion and live to tell about it.
Author:
ISBN: 1553693809 Year: 2002 Publisher: Victoria Trafford,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Abortus na de wet.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9063068836 Year: 1996 Publisher: Leuven Davidsfonds,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
L'avortement et le lien maternel: une autre écoute de l'interruption volontaire de grossesse
Authors: ---
ISBN: 2850082783 Year: 1997 Publisher: Lyon: Chronique sociale de France,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

L'expérience du désir d'enfant nécessite de pouvoir créer une nouvelle relation à sa mère. Pour certaines femmes, l'IVG traduit l'impossibilité de réaliser ce nouveau lien. Une nouvelle approche de l'avortement est ainsi possible favorisant une relation en profondeur avec ces femmes.


Book
The abortion myth : feminism, morality and the hard choices women make.
Author:
ISBN: 0819563854 0819563773 Year: 2000 Publisher: Middletown Wesleyan university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Cannold, an American bioethicist working in Australia, seeks to forge a new ethics of abortion in her book. Drawing on her own study of women's actual experiences of and attitudes toward abortion, she documents the difficult choices women make and the moral and ethical reasoning they bring to bear on the question of abortion, whether they are pro- or anti-choice. In the lived experience of women, she finds a practical ethics of abortion in which termination is not only a moral response to an unplanned pregnancy, it may be the only moral response."--BOOK JACKET.

Listing 1 - 10 of 111 << page
of 12
>>
Sort by