Narrow your search
Listing 1 - 10 of 32 << page
of 4
>>
Sort by

Book
De geboorte

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het groot zwangerschapsboek
Authors: --- --- --- ---
Year: 1995 Publisher: Kapellen Pelckmans,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Rondom zwangerschap
Authors: ---
Year: 1992 Publisher: Amsterdam GW-boeken,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Prenatale zorg en borstvoeding
Authors: ---
Year: 1980 Publisher: Lochem De-Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Zwangerschapsbegeleiding / Fysische diagnostiek
Year: 1981

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Begeleiding tijdens de zwangerschap. De opsporing van risicofactoren en de preventie van pathologie
Authors: ---
Year: 1991

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Lichaamsbeweging en trauma in de zwangerschap
Authors: --- ---
Year: 1984

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zwangerschap en postpartum
Author:
Year: 1987

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Het syndroom van Down : begeleiding door de vroedvrouw
Authors: --- ---
Year: 2014 Publisher: Sint-Niklaas HUB-KAHO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Jaarlijks worden in België 45 kinderen met downsyndroom geboren. Soms is het op voorhand geweten, maar vaak is het onverwacht. Aangepaste begeleiding is hier noodzakelijk. Één van de eerste hulpverleners waarmee ouders in aanraking komen, is de vroedvrouw. Daarom is het belangrijk na te gaan wat de taak van de vroedvrouw is wanneer een kindje gediagnosticeerd wordt met downsyndroom. Ondanks huidige prenatale screening en de stand van de wetenschap, zullen in de toekomst nog steeds kinderen met downsyndroom geboren worden zonder dat ouders hier op voorhand van op de hoogte zijn. Downsyndroom is, tot op het huidige moment, een ongeneeslijke aandoening. Belangrijk is dus op een correcte manier met ouders en kinderen om te gaan. Zodat beiden van bij de geboorte een goede start maken. Wat ouders verwachten van de vroedvrouw is geduld, empathie en eerlijke communicatie. Zij zien de vroedvrouw als hun steunpunt gedurende de eerste dagen na de diagnose. Ze verwachten voldoende informatie, zowel mondeling als schriftelijk en hebben nood aan een aangepaste begeleiding. Als vroedvrouw is het belangrijk permanent aanwezig te zijn gedurende de eerste dagen, nabij te zijn, ondersteuning te bieden en informatie te voorzien.


Dissertation
Inflammatoire darmziekten preconceptioneel, tijdens de zwangerschap, arbeid en bevalling en in het postpartum : een buik op hol
Authors: --- ---
Year: 2014 Publisher: Sint-Niklaas HUB-KAHO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat is het effect van inflammatoire darmziekten preconceptioneel, tijdens de zwangerschap,de arbeid, de bevalling en het postpartum. Hieruit is tevens de stoma als complicatie bij deziekte uitgelicht. In welke mate heeft een stoma invloed op deze verschillende fases? Deze bachelorproef maakt een situatieschets van de inflammatoire aandoeningen (al dan nietin combinatie met een stoma) en biedt hulp aan de vroedvrouw om inzicht te verkrijgen in hetziekteverloop en reikt enkele handvaten om deze patiënten te begeleiden.

Listing 1 - 10 of 32 << page
of 4
>>
Sort by