Narrow your search

Library

Odisee (4)

KBR (3)

Hogeschool Gent (2)

UCLL (2)

KU Leuven (2)

Arteveldehogeschool (1)

DB (1)

EhB (1)

EHC (1)

KADOC (1)

More...

Resource type

book (3)

dissertation (3)


Language

Dutch (6)


Year
From To Submit

2017 (1)

2014 (2)

2013 (1)

1987 (1)

1978 (1)

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Dissertation
Het syndroom van Down : begeleiding door de vroedvrouw
Authors: --- ---
Year: 2014 Publisher: Sint-Niklaas HUB-KAHO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Jaarlijks worden in België 45 kinderen met downsyndroom geboren. Soms is het op voorhand geweten, maar vaak is het onverwacht. Aangepaste begeleiding is hier noodzakelijk. Één van de eerste hulpverleners waarmee ouders in aanraking komen, is de vroedvrouw. Daarom is het belangrijk na te gaan wat de taak van de vroedvrouw is wanneer een kindje gediagnosticeerd wordt met downsyndroom. Ondanks huidige prenatale screening en de stand van de wetenschap, zullen in de toekomst nog steeds kinderen met downsyndroom geboren worden zonder dat ouders hier op voorhand van op de hoogte zijn. Downsyndroom is, tot op het huidige moment, een ongeneeslijke aandoening. Belangrijk is dus op een correcte manier met ouders en kinderen om te gaan. Zodat beiden van bij de geboorte een goede start maken. Wat ouders verwachten van de vroedvrouw is geduld, empathie en eerlijke communicatie. Zij zien de vroedvrouw als hun steunpunt gedurende de eerste dagen na de diagnose. Ze verwachten voldoende informatie, zowel mondeling als schriftelijk en hebben nood aan een aangepaste begeleiding. Als vroedvrouw is het belangrijk permanent aanwezig te zijn gedurende de eerste dagen, nabij te zijn, ondersteuning te bieden en informatie te voorzien.


Dissertation
Inflammatoire darmziekten preconceptioneel, tijdens de zwangerschap, arbeid en bevalling en in het postpartum : een buik op hol
Authors: --- ---
Year: 2014 Publisher: Sint-Niklaas HUB-KAHO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat is het effect van inflammatoire darmziekten preconceptioneel, tijdens de zwangerschap,de arbeid, de bevalling en het postpartum. Hieruit is tevens de stoma als complicatie bij deziekte uitgelicht. In welke mate heeft een stoma invloed op deze verschillende fases? Deze bachelorproef maakt een situatieschets van de inflammatoire aandoeningen (al dan nietin combinatie met een stoma) en biedt hulp aan de vroedvrouw om inzicht te verkrijgen in hetziekteverloop en reikt enkele handvaten om deze patiënten te begeleiden.


Dissertation
De zwangerschap en de bevalling vanaf 35 jaar
Authors: --- --- ---
Year: 2017 Publisher: Sint-Niklaas Odisee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zwanger worden op latere leeftijd komt steeds vaker voor. Koppels zijn eerst op zoek naar financiële, relationele en sociale stabiliteit vooraleer ze een gezin gaan stichten. Deze bachelorproef gaat dan ook over de zwangerschap en de bevalling bij vrouwen vanaf 35 jaar. De literatuurstudie beschrijft de mogelijke complicaties en risico’s waarvan de kans verhoogd is bij deze leeftijdscategorie. Ook de risicoperceptie en zijn beïnvloedende factoren worden nader uitgelegd. De literatuurstudie is gebaseerd op wetenschappelijke artikels, handboeken en procedureboeken. In het praktijkgedeelte wordt het verschil tussen de risicoperceptie bij nullipare zwangere vrouwen jonger dan 35 jaar en nullipare zwangere vrouwen vanaf 35 jaar nagegaan. Aan de hand van het resultaat kan de rol van de vroedvrouw bepaald worden. Vooral begeleiding en informatie bij deze vrouwen zijn cruciaal. Zo kunnen deze vrouwen zich een beeld schetsen over hun zwangerschap en bevalling dat conform de werkelijkheid is. Wegens het kleiner aantal participanten van nullipare zwangere vrouwen vanaf 35 jaar ten opzichte van de nullipare zwangere vrouwen jonger dan 35 jaar, zijn er geen significante verschillen aangetoond. Mits verdere bevragingen en eventueel een kwalitatief onderzoek kunnen er significante verschillen aan het licht komen en zal er beslist kunnen worden over een meer gepersonaliseerde zwangerschapsbegeleiding.


Book
Zwangerschapsbegeleiding
Author:
ISBN: 9035211480 Year: 1987 Publisher: Lochem De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Belgische kinesitherapeute (fysiotherapeute) Rina van Dixhoorn houdt zich al vanaf de tweede helft van de jaren 70 vooral bezig met de begeleiding van zwangere vrouwen. Omdat haar methode kennelijk bij velen in goede aarde is gevallen (en nog steeds valt), heeft zij in dit boek haar ervaringen neergelegd. Dat heeft Rina van Dixhoorn, die studeerde aan het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie te Dilbeek en praktizeert in Tollembeek, in de eerste plaats gedaan voor haar collega's. Vooral de mannen onder hen ontbreekt het aan adequate kennis om zwangerschapsbegeleiding op een goede manier gestalte te geven. Heeft Van Dixhoorn 'Zwangerschapsbegeleiding' dus vooral geschreven voor vakbroeders, door haar heldere presentatie is het gebodene zeker ook belangwekkend voor anderen die beroepshalve betrokken zijn bij de begeleiding van zwangere vrouwen. Maar ook zwangeren en hun partner zullen met dit instructieve boek hun voordeel kunnen doen!


Book
Zwangerschap : een familiegebeuren.
Authors: ---
ISBN: 9028903402 Year: 1978 Publisher: Antwerpen Nederlandsche boekhandel


Book
Mag ik u proficiat wensen? : over hulpverlening bij zwangerschapskeuzes
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789401408172 Year: 2013 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Do's en don'ts in de begeleiding van zwangerschapskeuzes.De beleving van een zwangerschap is de afgelopen decennia sterk veranderd. Vandaag wordt deze immers meer dan ooit gekleurd door de keuzes waarmee de vrouw of het koppel in kwestie wordt geconfronteerd.Mag ik u proficiat wensen? wil hulpverleners aan het denken zetten over beslissings- en verwerkingsprocessen bij zwangerschapskeuzes.Het boek biedt een theoretisch kader, maar tegelijk ook concrete tools om de professionele begeleiding van zwangerschapskeuzes te ondersteunen.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by